2019-10-26 09:20:00

„Medicinari u školskom sportu“- 8. Simpozij školski sport

Dana 26. listopada 2019.godine zaposlenice Medicinske škole Osijek i članice stručnog vijeća medicinskih sestara/ tehničara Maja Rakin, Marijana Nikolovski, Martina Tot Vesić i Mateja Hideg Vicić sudjelovale su na 8. Simpoziju Školski sport na Kineziološkom fakultetu. Razlog odlaska na navedeni stručni skup bila je edukacija provoditelja projekta  „Medicinari u školskom sportu“ kolegice i predstavnice Hrvatskog školskog sportskog saveza Martine Miklečić. 

Sudionici edukacije bili su predstavnici medicinskih škola iz područja cijele Hrvatske, od kojih su neke već uključene u projekt. Projekt se temelji na tome da učenici medicinskih škola, smjerova medicinska sestra/tehničar opće njege zajedno sa svojim stručnim nastavnicima (u ovom slučaju licenciranim mentorima) odlaze na školska sportska natjecanja i svojim aktivnostima djeluju kao dio tima za prvu procjenu i zbrinjavanje eventualnih ozljeda. Postupci se obavljaju u skladu s mogućnostima zbrinjavanja na terenu ili pozivanja tima hitne medicinske pomoći ukoliko učenici zajedno sa svojim mentorima procjene da nisu u mogućnosti samostalno zbrinuti ozlijeđenog mladog sportaša. Škole koje su uključene u projekt, osim rada na sportskim natjecanjima u mjestu u kojem je sjedište škole prema dogovoru sa županijskim povjerenicima školskog sportskog saveza, svoje vježbe obavljaju i na državnim natjecanjima.


Medicinska škola Osijek